BỘ LỌC SẢN PHẨM

Nhíp hoa văn Kềm Nghĩa N.426 (KE0758 KE0759 KE0760)

49,000₫

Kiểu dáng
N.426B - KE0759
N.426C - KE0760
N.426A - KE0758
Mua ngay

Nhíp N-401 (KE0668 KE0669 KE0670 KE0671 KE0672)

33,000₫

Kiểu dáng
Đỏ KE0668
Xanh Dương KE0671
Vàng KE0670
Tím KE0669
Xanh Lá KE0672
Mua ngay

Nhíp N-425 (KE0722 KE0723 KE0724 KE0726)

21,000₫

Kiểu dáng
Xanh dương KE0722
Tím KE0723
Đỏ KE0724
Xanh lá KE0726
Mua ngay

Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.404 ( KE0775 KE0776 KE0777)

53,000₫

Kiểu dáng
Màu hồng
Màu bạc
Màu vàng
Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N-C5 (KE0229)

43,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.27 ( Nhíp BINE) - KE0215

17,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.402 (KE0220)

17,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.404 (KE0222)

44,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.405 (KE0223)

44,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.406 (KE0224)

26,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.407 (KE0225)

26,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.408 (KE0226)

40,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.409 (KE0227)

40,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.422 - Kềm Nghĩa (KE0659)

15,000₫

Mua ngay

Nhíp Vỉ Giấy N.503X (KE0228)

17,000₫

Mua ngay