BỘ LỌC SẢN PHẨM

Nhíp vỉ giấy N.27 ( Nhíp BINE) - KE0215

17,000₫

Mua ngay

Kềm cắt da thép không gỉ D-01 (KE0113 KE0114)

175,000₫

Kiểu dáng
16 (7.0 +/- 0.5mm)
14 (6.0 +/- 0.5mm)
Mua ngay

Kềm cắt da thép không gỉ D-04 (KE0123 KE0124)

175,000₫

Kiểu dáng
14 (6.0 +/- 0.5mm)
16 (7.0 +/- 0.5mm)
Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.402 (KE0220)

17,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.405 (KE0223)

44,000₫

Mua ngay

Bấm móng B-901 (KE0007)

52,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.406 (KE0224)

26,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.408 (KE0226)

40,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.409 (KE0227)

40,000₫

Mua ngay

Kềm cắt da thép không gỉ D-06 (KE0130 KE0131)

175,000₫

Kiểu dáng
14 (6.0 +/- 0.5mm)
16 (7.0 +/- 0.5mm)
Mua ngay

Sủi da S-505 (KE0247)

50,000₫

Mua ngay

Sủi Da S-506 Kềm Nghĩa (KE0248)

65,000₫

Mua ngay

Bấm móng B-904 (KE0010)

40,000₫

Mua ngay

Bấm móng B-903 (KE0009)

40,000₫

Mua ngay

Nhíp Vỉ Giấy N.503X (KE0228)

17,000₫

Mua ngay

Dũa móng tay DG-403A Kềm Nghĩa (KE0045)

30,000₫

Mua ngay

Dũa giấy DG-402A Kềm Nghĩa (KE0043)

30,000₫

Mua ngay

Nhíp vỉ giấy N.407 (KE0225)

26,000₫

Mua ngay

Kềm cắt da thép không gỉ D-09 (KE0413 KE0399)

175,000₫

Kiểu dáng
14 (6.0 +/- 0.5mm)
16 (7.0 +/- 0.5mm)
Mua ngay

Sủi Da S-511 Kềm Nghĩa (KE0244)

65,000₫

Mua ngay

Sủi Da S-504 Kềm Nghĩa (KE0246)

50,000₫

Mua ngay

Kềm cắt da thép không gỉ D-05X (KE0127 / KE0128)

330,000₫

Kiểu dáng
14 (6.0 +/- 0.5mm)
16 (7.0 +/- 0.5mm)
Mua ngay